Print deze pagina

Rapportage en presentatie

Alle fasen van een onderzoek zijn belangrijk. In de rapportagefase wordt echter nog eens helemaal terug gekeken:

 • Wat is er ook alweer onderzocht?
 • Welke methoden zijn gebruikt?
 • Is er met de methoden een antwoord gevonden op de vragen? Zo ja, welke antwoorden zijn dat?
 • Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?
 • Zijn er nog andere onderzoeksmogelijkheden?
 • Hoe is het onderzoek te waarderen?
 • Is het goed? Zijn er discussiepunten ten aanzien van de inhoud en/of opzet van het onderzoek?

Soms is het onderzoek met de rapportage en de presentatie van de resultaten ten einde.
Soms kan er echter op basis van de onderzoeksresultaten een vervolgonderzoek gestart worden.

Tussentijds kijken naar het verloop van het onderzoek
Het terugkijken op de onderzoeksvraag, het onderzoeksontwerp en dergelijke is een belangrijke laatste stap in het onderzoek. Maar het is ook zaak tussentijds stil te staan bij het verloop van het onderzoek.

 • Verloopt alles nog naar wens?
 • Zit het onderzoek op het goede inhoudelijke spoor?
 • Wordt het tijdpad goed gevolgd?
 • Blijft het onderzoek binnen het financiële budget?

Soms moet er een pas op de plaats gemaakt worden, opnieuw de opzet bezien, overleggen met de opdrachtgever of terug naar de "tekentafel". Het resultaat van het onderzoek is immers belangrijk, omdat de organisatie waarvoor het onderzoek uitgevoerd wordt, met de resultaten verder moet kunnen.

Voor meer informatie over rapportage van onderzoek, zie het hoofdstuk Rapportage van onderzoek in deze onderzoeksklapper.