Print deze pagina

Productfunctieanalyse

Omschrijving

Doel van de productfunctieanalyse is het productidee verder aan te kleden en kennis te verzamelen over de doelen die een gebruiker kan hebben met het aanschaffen en gebruiken van het product. Zoals in het eerste hoofdstuk al werd aangegeven, wordt een product (een van de vier P's) voor een groot deel bepaald door de functies die het kan vervullen. Bovendien levert inzicht in de functies een goede uitgangspositie voor het generen van (technische) productconcepten.Bron: Eger, A.O., Bonnema, G.M., Lutters, E., e.a. (2004). Productontwerpen. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV


Doel

n.v.t.


Werkwijze

De stappen die voor een productfunctieanalyse uitgevoerd moeten worden, zijn:

  • belanghebbenden (ook wel stakeholders) in kaart brengen;
  • analyseren van belangen en waarden;
  • functies in kaart brengen;
  • programma van eisen samenstellen;
  • technische specificaties afleiden.

Bron: Eger, A.O., Bonnema, G.M., Lutters, E., e.a. (2004). Productontwerpen. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.


Waar in het productontwikkelingsproces

n.v.t.


Waar in de opleiding

1e studiejaar: BASV10.


Verwijzingen

n.v.t.