Print deze pagina

Probleemanalyse

Bij praktijkonderzoek moet rekening worden gehouden met de opdrachtgevers. Er ligt vaak al een onderzoeksvraag, een probleem, een interventie of een diagnose, en de opdrachtgever wil graag dat de onderzoeker daarmee aan het werk gaat. Meestal is het nodig om het probleem nader af te bakenen en een werkbare doel- en vraagstelling te ontwikkelen, omdat

  • er geen afbakening van het probleem heeft plaatsgevonden;
  • de gepresenteerde afbakening niet juist, volledig of helder is.

Hiervoor kan een vooronderzoek gestart worden, waarbij gesproken wordt met deskundigen in de organisatie, stukken worden doorgenomen, vergaderingen worden bijgewoond, enz. Doel van deze fase: het bereiken van een goede afbakening van de doel- en vraagstelling. Risico bij geen goede probleemanalyse: het onderzoek zwabbert alle kanten uit en er kunnen geen heldere en bruikbare conclusies meer worden getrokken.