Print deze pagina

Onderzoeksopzet

Een spiraal van praktijkgericht onderzoek kan uit de volgende fasen bestaan (kan, want er zijn heel veel variaties op een praktijkgerichte onderzoekskringloop denkbaar):werkcyclus praktijkgericht onderzoek

  1. Probleemanalyse
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Dataverzameling
  4. Data-analyse
  5. Rapportage

 

 

 

 

 

De cyclus voor praktijkgericht onderzoek is een handig hulpmiddel bij het inrichten van het onderzoek. Een vereenvoudigd model wordt weergegeven in figuur 3.1. Deze spiraal wordt ook wel de werkcyclus van onderzoek genoemd, omdat deze in grote lijnen de werkvolgorde van de onderzoeksopzet en -uitvoering weergeeft. In de volgende paragrafen volgt er een toelichting op iedere fase van het onderzoek.

Aan het eind van het hoofdstuk worden in paragraaf 3.6 verwijzingen gegeven naar interessante literatuur voor meer informatie over de onderzoeksopzet.