Print deze pagina

Marktonderzoek

Marktonderzoek is onderzoek naar potentiële doelgroepen en hun kenmerken.

"Productontwerpers kunnen beschikken over een aantal concrete hulpmiddelen om informatie te vergaren voordat wordt overgegaan tot de ontwikkeling of introductie van een nieuw product. Tevens kunnen deze hulpmiddelen ertoe dienen het verloop van de ontwikkeling of introductie te controleren en bij te sturen. Het om de volgende hulpmiddelen, gerangschikt op basis van kosten: - deskresearch; - deskundigenonderzoek/interviews; - groepsgesprek; - gebruiksonderzoek (enquête/observatie); - testmarkt of testmarktsimulatie. " (Bron: Eger, A.O., Bonnema, G.M., Lutters, E., e.a. (2004). Productontwerpen, pp. 87-92. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV)

In de volgende paragrafen worden diverse onderzoekssoorten uitgebreider behandeld middels een infopagina. Vervolgens wordt er nog ondersteunende informatie gegeven en wordt verwezen naar voorbeelden van onderzoeken die reeds uitgevoerd zijn. De onderzoekssoorten die hierna behandeld zullen worden zijn:

  • Marktonderzoek algemeen
  • Branche analyse
  • Gebruikersonderzoek
  • Concurrentie onderzoek
  • Trendonderzoek
  • Enquête / vragenlijst / survey onderzoek
  • Deskresearch
  • Groepsgesprek
  • Interview
  • Deze lijst zal niet volledig zijn, daarom is aanvulling mogelijk.