Print deze pagina

Trendonderzoek

Omschrijving

Trendonderzoek is onderzoek naar de algemene maatschappelijke toekomstige ontwikkelingen.

Bron: Buijs, J., Valkenburg, R., (2002). Integrale productontwikkeling. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.

Doel

-

Werkwijze

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

1e studiejaar: BASV10.

2e studiejaar: BEDR20.

Verwijzingen

Paragraaf 3.2.2 Algemeen trendonderzoek (Buijs, 2002, p. 123).
Bron: Buijs, J., Valkenburg, R., (2002). Integrale productontwikkeling. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.
www.eye.nl