Print deze pagina

Panelsessie .. focusgroep

Omschrijving

Tijdens panelsessies wisselen panelleden hun ervaringen uit met een bepaald product, gebouw, enz.

Doel

Snel de mening van meerdere deelnemers krijgen.

Werkwijze

Voor het ondervragen van mensen zijn verschillende methodieken mogelijk. Wat betreft het aantal panelleden zijn 8 tot 10 proefpersonen per groep voldoende. Zeker als met oudere proefpersonen wordt gewerkt is 8 personen het maximale aantal (Royers, 1996).

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

-

Verwijzingen

-