Print deze pagina

Marktonderzoek algemeen

Omschrijving

-

Doel

-

Werkwijze

Marktonderzoeksproces kent de volgende stappen:
1. Probleemstelling
2. Verzamelen en analyseren van secundaire gegevens (desk research)
3. Exploratief onderzoek
4. Verzamelen en analyseren van primaire gegevens (inclusief de eventuele briefing)
5. Conclusies en aanbevelingen
6. Rapportage en evaluatie
Bron: Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. (2002). Kernstof-A. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

1e studiejaar: BASV10.
2e studiejaar: BEDR10 en BEDR20. Onderwijsmaterialen:
- Verhage, B. (2004). Grondslagen van de marketing. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.

Verwijzingen

Paragraaf 11.1 Wat is marktonderzoek? (Smal, 2002, pp. 191-192).
Paragraaf 11.2 Vormen van marktonderzoek (Smal, 2002, pp. 192-198).
Paragraaf 11.3 Marktonderzoekproces (Smal, 2002, pp. 198-203).
Hoofdstuk 12 Marktonderzoektechnieken (Smal, 2002, pp. 205-218).
Hoofdstuk 13 Statistische onderzoektechnieken (Smal, 2002, pp. 219-251).
Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. (2002). Kernstof-A. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.

Serie Marktonderzoek voor projectonderwijs.
Binnen Saxion gebruikt bij academie ABO (Academie Bedrijfskunde en Ondernemen)
De serie Marktonderzoek voor projectonderwijs bestaat uit een vijftal boeken. Eén van de boeken, Starten met marktonderzoek, kan gezien worden als een samenvatting van de gehele serie. De andere boeken gaan op bepaalde aspecten van marktonderzoek in. Het volgende schema geeft de opbouw van deze boekenserie weer. Daarna zijn de titels gegeven.

DIT SCHEMA ONTBREEKT!

A. Broekhoff, M.A., (2002). Starten met marktonderzoek. Snel en praktisch aan het werk. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff B.V.
B. Broekhoff, M.A., (2002). Deskresearch. Op zoek naar informatie uit bestaand materiaal. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff B.V.
C. Meier, U., Mandemakers, M., (2002). Kwalitatief marktonderzoek. Op zoek naar voorkeuren en oordelen. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff B.V.
D. Oudemans, A.M., Markus, K.A.R., (2002). Enquête research. Ontwikkelen van vragenlijsten en steekproeven. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff B.V.
E. Stumpel, H., (?). Werken met SPSS. Van data naar informatie: toetsen en analyses. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff B.V.

Kooiker, R., Broekhoff, M., Stumpel, H. (2007). Marktonderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff B.V. Binnen Saxion gebruikt bij academie MIM (Marketing & International Management)Extra studiemateriaal bij dit boek is te vinden op: www.marktonderzoek.wolters.nl