Print deze pagina

Interview

Omschrijving

-

Doel

-

Werkwijze

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

-

Verwijzingen

Interview (Smal, 2002, pp. 216-217).
Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. (2002). Kernstof-A. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.