Print deze pagina

Interview

Omschrijving

Bij een interview wordt gevraagd naar gebruikservaringen met of meningen over een product, gebouw, bewegwijzering, verpakking, enz. Interviews vergen meer tijd dan schriftelijke enquêtes, maar hebben het voordeel dat de interviewer open vragen kan stellen en dieper kan ingaan op interessante zaken.

Doel

-

Werkwijze

Drie basisvormen voor een interview:
- Ongestructureerde interview (ook wel diepte-interview).
- Halfgestructureerde interview.
- Gestructureerde interview.

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

-

Verwijzingen

Paragraaf 4.2.2 Interview (Verhoeven, 2007, pp. 124-126).
Paragraaf 6.5 Interviews: Werken aan de relatie (Verhoeven, 2007, pp. 191-201).
Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom Onderwijs.
Paragraaf 2.3.3 Vragen (Buuren, 2003, pp. 63-71) Buuren, H. van, Hummel, H., Berkhout, J., e.a. (2003). Onderzoek. De basis. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.