Print deze pagina

Enquêtes

Omschrijving

Enquêtes behoren tot de categorie kwantitatief onderzoek. Het woord enquêtes wordt hier gebruikt als een verzamelbegrip waaronder verschillende soorten enquêtes vallen: schriftelijk, telefonisch, op straat, e-mail en eventueel nog andere vormen.

In essentie gaat het er bij enquêtes om dat de ondervraagden een vragenlijst voorgelegd krijgen met daarin over het algemeen gesloten vragen. Doordat de deelnemers weinig tijd hoeven te besteden aan het invullen, zijn enquêtes heel geschikt om uit te delen aan veel mensen. Door gebruik te maken van gesloten vragen is het mogelijk om de resultaten statistisch te bewerken en op die manier conclusies te trekken.

Doel

Met enquêtes is in korte tijd de mening van veel deelnemers te verzamelen.

Let wel: de voorbereiding voor het onderzoek en de bewerking van de resultaten kosten ook tijd, vaak net zo veel als die bij elk ander gebruiksonderzoek. Een enquête duurt tussen 10 en 20 minuten, ofwel er zijn zo'n 4 a 5 deelnemers per uur te enquêteren (per onderzoeker).

Doordat gebruik gemaakt wordt van gesloten vragen, hoeft de onderzoeker niet het antwoord te interpreteren en nieuwe vragen te stellen. Dat houdt in dat het enquêteren door iedereen kan gebeuren, en dat dus meerdere mensen tegelijk bij deelnemers een enquête afnemen.

Werkwijze

De indeling zoals beschreven in het hoofdstuk over gebruiksonderzoek is ook hier van toepassing: voorbereiding, uitvoering, analyse en rapportage. De voorbereiding, de analyse en de rapportage zijn identiek, ook al wordt in de analyse met andere gereedschappen gewerkt dan bij kwalitatief onderzoek.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

-

Verwijzingen

-