Print deze pagina

Enquête/vragenlijst/survey onderzoek

Omschrijving

Bij een schriftelijke enquête wordt gevraagd naar gebruikservaringen met of meningen over een product, gebouw, bewegwijzering, verpakking, enz. Het voordeel van schriftelijke enquêtes is dat een grote consumentengroep in korte tijd kan worden bereikt. Nadeel is dat niet dieper kan worden ingegaan op onverwachte en voor de ontwerper interessante zaken.

Doel

-

Werkwijze

Aantal typen surveyonderzoek:
- Schriftelijke (post)enquêtes
- Telefonische enquêtes
- Face tot face (persoonlijke) enquêtes
- Internetenquêtes
- Panelenquête.

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

2e studiejaar: BEDR10.

Verwijzingen

Paragraaf 4.1.1 Survey onderzoek (Verhoeven, 2007, pp. 103-107).
Paragraaf 6.4 Respondenten en enquêtes (Verhoeven, 2007, pp. 185-191).
Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom Onderwijs.
Paragraaf 2.3.3 Vragen (Buuren, 2003, pp. 63-71).
Buuren, H. van, Hummel, H., Berkhout, J., e.a. (2003). Onderzoek. De basis. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
Enquête (Smal, 2002, pp. 209-216).
Straat- en huisenquêtes, persons- en gezinsenquêtes (Smal, 2002, pp. 197-198).
Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. (2002). Kernstof-A. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.