Print deze pagina

Deskresearch

Omschrijving

Deskresearch is het verzamelen en toegankelijk maken van reeds beschikbare informatiebronnen. Vaak zal het gaan om het verzamelen van informatie over concurrenten. Ook onderzoek van anderen naar het gebruik van soortgelijke producten kan inzicht geven. Veel informatie is te vinden via internet. Daarnaast is informatie beschikbaar bij bibliotheken, verenigingen van producenten of handelaren, bij beroepsverenigingen, bij stichtingen, bij het CBS, door middel van octrooionderzoek, enzovoort. Deskresearch is voor iedere organisatie noodzakelijk en betaalbaar. Het begint met het bijhouden van de vakliteratuur en het volgen van maatschappelijk ontwikkelingen.

Bron: Eger, A.O., Bonnema, G.M., Lutters, E., e.a. (2004). Productontwerpen. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.

Doel

-

Werkwijze

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

1e studiejaar: BEDR00
2e studiejaar: BEDR10, BEDR20
4e studiejaar, afstudeerrichting User Centred Design: ERGO20, D4AL10.

Verwijzingen

Paragraaf 4.2.3 Literatuuronderzoek (Verhoeven, 2007, pp. 126-129).
Paragraaf 4.2.4 Bureauresearch en inhoudsanalyse (Verhoeven, 2007, pp. 129-132).
Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom Onderwijs.

Het bureau-onderzoek (Buuren, 2003, pp. 36,37)
Paragraaf 2.3.1 Gebruikmaken van bestaand materiaal (Buuren, 2003, pp. 56-59)
Buuren, H. van, Hummel, H., Berkhout, J., e.a. (2003). Onderzoek. De basis. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Informatievaardigheden Saxion Bibliotheek.
De website van de Saxion Bibliotheek bied je de mogelijkheid om je informatievaardigheden te ontwikkelen. Er zijn verschillende interactieve trainingen die je leren hoe je jouw informatievraag helder krijgt, hoe je zoekt en hoe je de gevonden informatie moet beoordelen en verwerken. Als je het goed aanpakt, levert dit je een enorme tijdwinst en een goed product op.