Print deze pagina

Deskresearch

Omschrijving

-

Doel

-

Werkwijze

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

4e studiejaar, afstudeerrichting User Centred Design: D4AL10, ERGO20.

Verwijzingen

-