Print deze pagina

Concurrentie onderzoek

Omschrijving

-

Doel

-

Werkwijze

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.

Waar in het productontwikkelingsproces

-

Waar in de opleiding

1e studiejaar: BASV10.

2e studiejaar: BEDR10.

Verwijzingen

Paragraaf 3.3.4 Informatie over concurrenten (Buijs, 2002, pp. 127-128).
Bron: Buijs, J., Valkenburg, R., (2002). Integrale productontwikkeling. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.