Print deze pagina

Gebruiksonderzoek

In dit hoofdstuk wordt gebruiksonderzoek behandeld. Er wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen gebruiksonderzoek en gebruikersonderzoek.

Gebruiksonderzoek richt zich op het gebruik van het product door de mens. Het gaat hierbij om ergonomische aspecten, zowel fysiek als cognitief en sensorisch,inclusief veiligheidsaspecten en degebruiksbeleving.

Bij gebruikersonderzoek worden de kenmerken van de gebruikers/doelgroepen in kaart gebracht, zoals leeftijdsopbouw gerelateerd aan vitaliteit en gezondheid, inkomen, type huishouden, woning, leefstijl, sociale contacten. Het levert doelgroep- en marktgegevens op.

De term consumentenonderzoek wordt in dit kader ook wel eens gebruikt voor gebruikersonderzoek. Consumentenonderzoek is onderzoek naar specifieke kenmerken en wensen van potentiële en/of huidige gebruikers.

In de volgende paragrafen worden diverse onderzoekssoorten uitgebreider behandeld middels een infopagina. Vervolgens wordt er nog ondersteunende informatie gegeven en wordt verwezen naar voorbeelden van onderzoeken die reeds uitgevoerd zijn. De onderzoekssoorten die hierna behandeld zullen worden:

  • Gebruiksonderzoek
  • Gebruikersonderzoek
  • Schriftelijke enquête
  • Interview
  • Panelsessie / groepsgesprek / groepsevaluatie / focusgroep
  • Gebruikstest of evaluatieonderzoek
  • Deskresearch