Print deze pagina

Dataverzameling

Na het vaststellen van het ontwerp wordt het onderzoek opgezet en uitgevoerd. De informatie die nodig is om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag (of -vragen) wordt verzameld. Daarvoor zijn vele strategie├źn te bedenken, afhankelijk van

  • het aantal eenheden (personen, objecten, organisaties) dat onderzocht wordt;
  • de aard van de onderzoeksvraag (leent die zich voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek?);
  • de beschikbare tijd en onderzoeksgelden.