Print deze pagina

Data-analyse

Vervolgens worden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Ook hier kan, afhankelijk van de gegevens, voor vele analysemethoden worden gekozen, kwalitatief dan wel kwantitatief (met cijfermatige gegevens).