Print deze pagina

Constructie, materiaal en productiewijze

Omschrijving

Onderzoek bij bestaande producten naar wijze van construeren, materiaalkeuze en productietechniek is een belangrijke methode om inzicht te krijgen hoe de materiële wereld (de “producten”) om ons heen is opgebouwd.

Bij de ontwikkeling van een product kunnen deze aspecten niet los van elkaar gezien worden.
Elk goed product wordt gekenschetst door een optimale combinatie van concept-materiaal-productietechniek.

Bestaande producten moeten daarom geanalyseerd worden, uitgaande van het idee dat reeds bestaande ontwerp-constructies een onmisbare bron van informatie zijn bij het uitvoeren van een ontwerpopdracht.
De nadruk zal liggen op de praktische toepasbaarheid van serie- en massa-vervaardigingstechnieken.
Met deze kennis is de student of het bedrijf in staat om bij nieuwe producten de juiste beslissing te nemen.


Doel

Leren ontwerpen en construeren in en toepassen van: serie- en massavervaardigingstechnieken op het gebied van kunststoffen en metalen.

De student zal in staat zijn bestaande producten te analyseren op materiaalkeuze, wijze van vervaardigen, constructie van het gereedschap en reële kostprijs; hij zal tevens beargumenteerd aan kunnen geven welke keuzen hierbij in het ontwerp-stadium gemaakt moeten worden en hij zal tevens alternatieven kunnen bepalen.

Het verkrijgen van inzicht in :

 • in een vroeg stadium de consequenties aangeven die een specifieke constructie heeft voor de vervaardigingstechniek en daarbij tevens de materiaalkeuze en kostprijsindicaties aangeven
 • het detailleren en dimensioneren van producten zodat optimaal in massa vervaardigd kan worden
 • het doorbreken van de scheiding tussen construeren en fabriceren
 • productiegericht kunnen construeren
 • kostenbewust kunnen construeren
 • het goed kunnen kiezen van de geschikte vervaardigingstechniek(-en) en materialen.

Werkwijze

De student zal het product beoordelen op de volgende aspecten qua materiaal, productietechniek en constructie:

 • kunststof materialen: thermoplasten, elastomeren, rubbers, thermoharders
 • kunststof constructies: klikverbindingen, filmscharnieren
 • kunststof verwerkingstechnieken (rotatiegieten, extrusie, blaasextrusie, vacuümvormen, spuitgieten, gasinjectie, 2K),
 • kunststof matrijsopbouw
 • bevestigingstechnieken en schroeven
 • mogelijkheden voor rapid prototyping
 • ferro en non-ferro eigenschappen en verwerkingstechnieken (plaatbewerken, gieten, rolvormen metalen, extrusie aluminium, staalplaat omvormen en verbinden)
 • materiaal selectie, software CES Edupack
 • lijmen
 • kostprijsberekening van kunststof en plaat producten

Modelopzet (zie hoofdstuk xx) kan gehanteerd worden, met als aanvulling: detail foto's van het product.


Waar in het productontwikkelingsproces

oriëntatie > informatie


Waar in de opleiding

 • 1e jaar: IPO40 ontwerpopdracht
 • 2e jaar: MAPR10, MAPR20, MAPR30
 • 4e jaar: IPO80 ontwerpopdracht

Verwijzingen

 • materialendatabank
 • “ Fi - For inspiration” productendatabase in de kast in SB35
 • handouts MAPR10, MAPR20 en MAPR30 (ook in pdf-vorm voorhanden)
 • Dictaat TU Delft: Techniek 2 - ID2411
 • DriveG@GRP/LEDITDinstinfo/Informatie Modules ITD/ MAPR10_4057N_GHA
 • DriveG@GRP/LEDITDinstinfo/Informatie Modules ITD/ MAPR20_4058N_GHA
 • DriveG@GRP/LEDITDinstinfo/Informatie Modules ITD/ MAPR30_4059N_GHA
 • software CES Edupack