Print deze pagina

Concurrentieonderzoek

Omschrijving

Concurrentieonderzoek is onderzoek naar het toekomstige strategische gedrag van concurrenten en van concurrerende producten. Bron: Buijs, J., Valkenburg, R., 2002. Integrale productontwikkeling. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV In deze paragraaf zal het met name gaan om het onderzoek naar concurrerende producten.


Doel

n.v.t.


Werkwijze

Voor uitgebreidere informatie over de rapportage van onderzoek, zie hoofdstuk 8.


Waar in het productontwikkelingsproces

n.v.t.


Waar in de opleiding

n.v.t.


Verwijzingen

Paragraaf 1.5 Concurrerende producten (Buijs, 2002, pp. 24-25) Bron: Buijs, J., Valkenburg, R., (2002). Integrale productontwikkeling. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV