Deze onderzoeksklapper dient als naslagwerk bij het uitvoeren van onderzoek tijdens de ontwikkeling van een product. De onderzoeksklapper geeft informatie over de diverse onderzoekssoorten die toegepast kunnen worden gedurende het productontwikkelingsproces.

Waarom en watProductdriepoot: bedrijf - markt - gebruiker

Wanneer er een nieuw product ontwikkelt moet worden kan er op diverse manieren naar het product gekeken worden. Het product zie ook schema hiernaast):

Voor de onderzoeksklapper is daarom gekozen voor de volgende hoofdgroepen van onderzoek:

Per onderzoekssoort wordt

Waar mogelijk wordt verwezen naar voorbeelden en kan materiaal opgevraagd worden voor direct gebruik.