Productontwikkelingsproces gehanteerd in onderzoeksklapper is deel van groter geheel: de integrale productontwikkeling (Buijs, J., Valkenburg, R., 2002. Integrale productontwikkeling. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV).

Integrale productontwikkeling volgens Buijs en Valkenburg

Binnen proces van idee naar product ontwerp wordt door meerdere disciplines ontworpen en gewerkt aan het product: bijvoorbeeld elektronica, software, hardware, handleidingen en vormgeving (IPO)

Elke discipline heeft een eigen manier/proces van ontwikkelen. Voor IPO ziet het het proces er als volgt uit:

Inzicht krijgen in de marktgrootte, marktontwikkeling, kenmerken vcan de marktgroep, concurrenten, trend, normen en wettelijke eisen.

Verdieping van de oriëntatiefase. In deze fase wordt meer vastgelegd, wordt begonnen met het vastleggen van eisen, en is er al enige selectie opgetreden.

Lokaliseren en analyseren van problemen met het product.

Inventariseren van alle criteria waaraan het product moet voldoen.

Genereren van ideeën en ideeselectie.

Vervaardigen van concepten en conceptselectie.

Concretiseren van concept tot een eerste werkend prototype. Deze kan dienen voor allerlei soorten tests (technisch, markt, gebruiksvriendleijkheid, etc.). Verder vindt in deze fase overleg plaats met keuringsinstanties, toeleverancier, gereedschapmakers en worden gedetailleerde kostprijs- en investeringscalculaties gemaakt.

Vorm en constructie worden uitgewerkt in functietekeningen of in een driedimensionaal computermodel. mogelijke activiteiten in deze fase zijn onderzoek naar mogelijkheden octrooi- en modelbescherming, milieueffectanalys, aanvullend kleuronderzoek, etc.

Ook worden mogelijke leveranciers benaderd en geselecteerd, wordt de voorlopige productprijs bepaald op grond van kostprijs- en investeringscalculaties en worden eventuele productaanpassingen doorgevoerd.

In deze fase wordt de nul-serie geproduceerd en getest. Ontwerpafdeling/ontwerpbureau draagt taken over aan productieafdeling. Vaak wordt na de productie van de nul-serie nog aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.Alle benodigde middelen voor introductie dienen gereed te zijn.

De productdocumentatie gecompleteerd: samenstellingstekeningen, monotekeningen, materiaalstaten, productietekeningen of driedimensionaal computermodel, etc.

De productinformatie wordt gecompleteerd of aangemaakt, bijvoorbeeld de etikettering,  gebruiksaanwijzing, verpakking, installatievoorschriften, handleidingen voor service en onderhoud, verkoopbrochures en de (introductie) reclamecampagne.

Belangrijk is ook de projectevaluatie, iets dat vaak niet gebeurt, maar wel uiterst nuttig en leerzaam is. Doel is de verbetering van de werkwijze bij volgende projecten.

Verder wordt in deze fase gewerkt aan de implementatie. Deze activiteiten worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de productieafdeling en toeleveranciers (gereedschapmakers en producenten verpakkingen): gereedschapbouw, proefproductie of nulserie, testen nulserie en het eventuele aanpassingen en verbeteringen.

Introduceren van product op de markt en start van de productie.


Het productontwikkelingsproces is meestal niet één rechte lijn vooruit (ook wel het watervalmodel genoemd), maar er zitten loopjes in. Dit is schematisch weergegeven in de volgende figuur. Af en toe zal er weer terug gegaan worden naar de fase ervoor.

IPO ontwerpproces met loopjes