Print deze pagina

De onderzoeksklapper

Deze onderzoeksklapper dient als naslagwerk bij het uitvoeren van onderzoek tijdens de ontwikkeling van een product. De onderzoeksklapper geeft informatie over de diverse onderzoekssoorten die toegepast kunnen worden gedurende het productontwikkelingsproces.

Waarom en watProductdriepoot: bedrijf - markt - gebruiker

Wanneer er een nieuw product ontwikkelt moet worden kan er op diverse manieren naar het product gekeken worden. Het product zie ook schema hiernaast):

 • wordt voortgebracht door een bedrijf;
 • wordt geplaatst in een markt;
 • heeft een gebruiker.

Voor de onderzoeksklapper is daarom gekozen voor de volgende hoofdgroepen van onderzoek:

 • gebruiksonderzoek;
 • marktonderzoek;
 • productonderzoek;
 • strategisch onderzoek.

Per onderzoekssoort wordt

 • een omschrijving gegeven;
 • aangegeven wat het doel is van het onderzoek;
 • de werkwijze omschreven;
 • weergegeven in welke fasen van het productontwikkelingsproces het onderzoek uitgevoerd kan worden;
 • aangegeven waar in de opleiding Industrieel Product Ontwerpen het onderzoek behandeld wordt.

Waar mogelijk wordt verwezen naar voorbeelden en kan materiaal opgevraagd worden voor direct gebruik.